duminică, 31 august 2014

Incep inscrierile pentru a doua sesiune la Facultatea Ovidius Constanta

Luni, 1 septembrie 2014, încep înscrierile pentru sesiunea a doua de admitere la studii de licență în cadrul facultăților Universității „Ovidius” din Constanța. Înscrierile se fac la centrele facultăţilor, între orele 9.00-17.00 în zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 în zilele de sâmbătă şi duminică.
Calendarul sesiunii de admitere din luna septembrie 2014 este următorul:
1 – 10 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);
1 – 14 septembrie 2014: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;
11 – 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.
Au mai rămas locuri FARĂ TAXĂ la studii de licență la facultățile:
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Pentru programul de studii Medicină Dentară: 7 locuri
FACULTATEA DE TEOLOGIE
Teologie Ortodoxă Didactică : 13 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Teologie Ortodoxă – Asistenţă socială - 7 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Muzică religioasă – 27 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă
FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE ȘI INGINERIE
Prelucrarea Petrolului și Petrochimie : 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Chimie alimentară și tehnologii biochimice : 2 locuri
Fizică tehnologică : 14 locuri
FACULTATEA DE LITERE
Limba și literatura franceză, o limbă și literatura modernă (italiană): 2 locuri
Limba și literatura franceză, o limbă și literatura modernă (engleză): 1 loc
Studii americane (în limba engleză): 1 loc
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ
Inginerie economică în domeniul mecanic: 2 locuri
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală: 12 locuri
Inginerie economică în construcții: 5 locuri
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Marketing: 1 loc pentru candidați de etnie rromă
FACULTATEA DE ARTE
Artele spectacolului (actorie): 7 locuri
Pedagogia artelor plastice și decorative: 4 locuri
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII
Știința mediului: 2 locuri
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Medicină: 1 loc pentru candidați de etnie rromă
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Sport și performanță motrică: 1 loc pentru candidați de etnie rromă
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Matematică și informatică: 1 loc pentru candidați de etnie rromă

InfopressTv

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu